Za jak dlouhou dobu od aplikace můžu na anhydritovou podlahu položit podlahovou krytinu – plovoucí podlahu, dlažbu atd.?


Při dodržování větrání lze na anhydritovou podlahu pokládat podlahovou krytinu po 3–6 týdnech. Pro parotěsné a dřevěné podlahové krytiny musí být zbytková vlhkost lité podlahy do 0,5 %, v případě topného potěru do 0,3 % a pro paropropustné krytiny do 1 %. Měření vlhkosti se provádí CM přístrojem, kterým jsou podlaháři vybaveni. Uvažujete-li o podlahovém vytápění, myslete na tuto skutečnost a dopředu si určete místa měření ještě před aplikací anhydritové podlahy, abyste zabránili poškození podlahového topení.

Odbornou odpověď na otázku poskytla firma Anhypodlahy s.r.o.Navigace