Po vylití anhydritového potěru se má prostor větrat. Jak to mám správně provést?


Intenzivní větrání provádíme po 48 hodinách od vylití anhydritové podlahy, přičemž způsob větrání volíme podle teploty – když je teplota vyšší, cca nad 25 °C, necháme stavbu přirozeně vysychat, tzn. stačí plně otevřít okna. Při teplotním rozmezí od cca 10 °C do 25 °C je dobré použít vysoušeče vzduchu. Při nižších teplotách se zpravidla používá vysoušení pomocí vytápění stavby – po týdnu od aplikace anhydritové podlahy se zapne podlahové vytápění, poté se krátce, ale intenzivně vyvětrá. Tento postup opakujeme několikrát denně, a to zhruba 14 dní.

Odbornou odpověď na otázku poskytla firma Anhypodlahy s.r.o.Navigace