Co je to anhydrit, anhydritová podlaha?


Podíváme-li se na to očima laika, můžeme anhydritovou podlahu popsat jako vrstvu, která se nachází pod finální podlahovou krytinou. Anhydrit je pak speciální směs na bázi síranu vápenatého, plniv, zušlechtěných přísad a vody, která má vlastnosti tekoucí kapaliny. Díky samonivelaci je anhydrit ve stavebnictví stále více využíván. Kromě samonivelačních účinků se anhydrit také vyznačuje minimální roztažností a vysokou vodivostí.

Odbornou odpověď na otázku poskytla firma Anhypodlahy s.r.o.Navigace